Category: News

September 2, 2021 0

รับชุดตรวจโควิด ATK ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง

By Jeremy

เป๋าตังทำอะไรได้มากกว่าการโอนเงิน แอปพลิเคชันเป๋าตังเป็นแอปพลิเคชันที่รัฐบาลใช้ในการส่งเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด ถือเป็นแอปที่หลายคนมีติดโทรศัพท์มือถืออยู่แล้ว แต่วันนี้แอปพลิเคชันเป๋าตังทำอะไรได้มากกว่าธุรกรรมทางการเงิน เพราะแอปเป๋าตังสามารถเป็นตัวช่วยในช่วงโควิดได้เป็นอย่างดี ประโยชน์ของแอปเป๋าตังในช่วงโควิด แอปพลิเคชันเป๋าตังเป็นแอปที่เข้าคู่กับปแปพลิเคชันถุงเงิน โดยเป๋าตังจะทำหน้าที่โอนชำระค่าสินค้าและบริการ การทำงานคล้าย ๆ พร้อมเพย์ ขณะที่แอปพลิเคชันถุงเงินจะเป็นแอปสำหรับแม่ค้าในการรับสแกนจ่ายผ่านแอปเป๋าตัง โดยปกติคนก็จะคุ้นชินการทำงานในแง่ของการชำระค่าสินค้า แต่แท้จริงแล้วเป๋าตังยังมีประโยชน์มากกว่านั้น เพราะมีฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับโควิดด้วยอย่างไทยร่วมใจ ฟังก์ชันไทยร่วมใจคืออะไร? ไทยร่วมใจเป็นหนึ่งในหน้าของแอปพลิเคชันเป๋าตัง เมื่อกดรหัสเข้าไปในแอปจะเจอไทยร่วมใจอยู่ด้านล่างของหน้าแรก ประโยชน์หลัก ๆ…